Zafer Kalkınma Ajansı On Birinci Kalkınma Planı Çalışmaları

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinin Anket Duyuru Metni;

ÜLKEMİZİN GELECEK 5 YILINI BİRLİKTE PLANLAYALIM

Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan ulusal kalkınma planı çalışmaları Kalkınma Bakanlığı tarafından başlamıştır. Toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla  http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr  adresinde bir anket çalışması düzenlemiştir.
Bu anket vasıtasıyla sunacağımız katkılar planın önceliklerini belirlenmesine ışık tutacaktır. 
Anket süresi yaklaşık 1-2 dakika olup; vermiş olduğunuz cevaplar hiç bir kurum ya da kuruluşla paylaşılmayacaktır.
Katkılarınız ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.